12. Den kloke och trovärdigheten

1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Håll er till trovärdigheten. Trovärdigheten leder till rättfärdigheten och rättfärdigheten leder till paradiset. En man kommer att vara trovärdig till dess att han skrivs upp som trovärdig hos Allâh. Håll er borta från lögnen. Lögnen leder till synderna och synderna leder till Elden. En man kommer att ljuga till dess att han skrivs upp som lögnare hos Allâh.”

2 – Allâh (djalla wa ´alâ) har ärat tungan framför alla andra kroppsdelar, upphöjt dess rank och klargjort dess dygd genom att låta den uttala Tawhîd till skillnad från alla andra kroppsdelar. Således skall den kloke inte använda verktyget som skapades till Tawhîd till lögner. Han är istället ålagd att se till att den alltid talar sanning och säger det som gagnar honom i de båda liven. Ty tungan fordrar det som den är van vid. Om den är van vid sanning, fordrar det att den talar sanning. Om den är van vid lögn, fordrar det att den ljuger.

3 – Ismâ´îl bin ´Ubaydillâh sade:

”´Abdul-Malik bin Marwân sade till mig: ”Lär mina söner trovärdighet såsom du lär dem Qur’ânen. Håll dem borta från lögn om så livet skulle sättas på spel.”

4 – ´Alî al-Bahdalî sade:

”Jag var med Ibn ´Umar när en irakier sade till honom: ”Du son till en hycklare!” Då sade Ibn ´Umar: ”Ve dig! En hycklare är en person som ljuger när han talar, bryter löftet när han lovar och inte uppfyller det som han har blivit anförtrodd.”

5 – al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”Det finns ingen köttbit som älskas så mycket av Allâh som en trovärdig tunga. Det finns ingen köttbit som hatas så mycket av Allâh som en lögnaktig tunga.”

6 – Allt man vill låna för att försköna sig med är enkelt att hitta. Det enda undantaget är tungan. Den säger endast det som den har vant sig vid. Trovärdigheten räddar och lögnen förstör. Den som bemästrar sin tunga kommer att utses till ledare av sitt folk. Den som ljuger mycket kommer inte att lämna något att tala sanning om. Endast en person som tar lätt på sig själv ljuger.

7 – Muhammad bin Ka´b al-Quradhî sade:

”Lögnaren ljuger endast för att han ser ned på sig själv.”

8 – Om den enda nackdelen med lögnen hade varit att man inte blir betrodd när man talar sanning hade det räckt för att ålägga hela skapelsen att alltid tala sanning. En av lögnens sjukdomar är att lögnaren glömmer. Om det ligger till på det viset är han som personen som ständigt ropar ut sin egen förnedring.

9 – Nasr al-Djahdhamî sade:

”Allâh har hjälpt oss mot lögnarna genom att få dem att glömma.”

10 – az-Zuhrî sade:

”Om du hade sett Tâwûs skulle du vetat att han inte ljuger.”