12. De hamnar bland de sjuttiotvå sekterna

Fråga 12: Hamnar dessa grupper bland de sjuttiotvå sekterna som har gått under?

Svar: Ja. Alla som associerar sig med islam och avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah inom kallet, trosläran eller något inom trons fundamentala frågor hamnar bland de sjuttiotvå sekterna. De berörs av hotet. De fördöms och straffas beroende på deras avvikelses storlek.