12. De beskyller Salafiyyûn för hårdhet

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 182

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

12 – al-Ikhwân al-Muslimûn beskyller sina meningsmotståndare Salafiyyûn för hårdhet så att de själva ska framstå som flexibla och milda i allmänhetens ögon1. Därför förespråkar de ”underlättnad”. Sanningen är att verkligheten beljuger dem. Ty det våld som råder i många islamiska länder härrör från al-Ikhwân al-Muslimûn. Gruppen at-Takfîr wal-Hidjrah säger allt. Dessa människor tillhör trots allt al-Ikhwân al-Muslimûns utsöndringar2.

2Numera finns även grupper som står för sprängattentat. Hur länge ska dessa aktivister föra ungdomarna bakom ljuset?