12. Därför tillkommer Allâh den absoluta lovprisningen

Således sade han (rahimahullâh):

”… tvärtemot dem som uttalar sig okunnigt om Honom.”

Det vill säga bland hedningar och ignoranter. Till följd därav rentvådde Han sig från vad lögnarna sade och sade:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَوَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Fri från brister är din Herre, den Allsmäktige, i Sin härlighet, fjärran från vad de beskriver! Och fred över sändebuden! Och lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre!”

Han lovprisade Sig själv eftersom Han är fullkomlig sett till Hans essens, namn och egenskaper. Han (ta´âlâ) sade:

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre.”1

Han rentvådde Sig också från vad som sades av Hans fiender som opponerade sig sändebuden:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَوَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Fri från brister är din Herre, den Allsmäktige, i Sin härlighet, fjärran från vad de beskriver! Och fred över sändebuden! Och lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre!”

Han rentvådde Sig från de otrognas lögner om att Han har en son, en hustru och en partner. Allt det är lögner som Allâh har rentvått Sig från. Han har varken hustru eller son.

Allâh (subhânah) är En, Han är inte i behov av något och allting är i behov av Honom. Han har ingen partner. Han är den sanne Guden. Han (ta´âlâ) sade:

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Er Gud är den Ende; det finns ingen annan sann gud än Han, den Nåderike, den Barmhärtige.”2

Han sände fred över sändebuden för deras sunda ord när de förkastade bristerna och defekterna som Allâh hade beskrivits med och sade:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَوَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Fri från brister är din Herre, den Allsmäktige, i Sin härlighet, fjärran från vad de beskriver! Och fred över sändebuden! Och lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre!”

De underkastade sig det som Allâh hade berättat för dem om Sig själv och förkunnade det för samfunden. Deras lära var sund. De var underkastade. De talade sanning, de bekräftade och de betroddes.

Därefter lovprisade Han (ta´âlâ) sig själv och sade:

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Och lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre!”

Ty Hans (subhânahu wa ta´âlâ) essens, egenskaper och handlingar är fullkomliga. Därför tillkommer Honom den absoluta lovprisningen.

11:1

22:163