12. Böneutropet och den som hör det

51 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om människorna hade vetat vad som finns i böneutropet och den första raden och sedan endast kunnat ta sig dit via lottning, hade de dragit lott.”

52 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När det kallas till bön vänder sig Satan med flatulens om så att han inte kan höra böneutropet. När böneutropet är klart kommer han fram. När Iqâmah läses vänder han sig om. När Iqâmah är klart kommer han fram. Han går emellan personen och hans själ och säger till honom: ”Tänk på det! Tänk på det!” Han får honom att tänka på saker han hade glömt så att han till sist glömmer hur mycket han har bett.”

53 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen djinn eller människa hör böneutroparens röst utan att de vittnar för honom på Domedagen.”

54 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När ni hör böneutropet skall ni säga det böneutroparen säger.”

55 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När ni hör böneutroparen skall ni säga det han säger. Be därefter om Salâh för mig. Den som ber om Salâh en gång för mig får tio Salâh av Allâh för det. Be sedan om Wasîlah för mig. Det är en nivå i paradiset som endast tillkommer en av Allâhs tjänare. Jag hoppas att jag är den. Den som ber om Wasîlah för mig får min medling.”

56 –Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om böneutroparen säger

الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ

”Allâh är större, Allâh är större” och någon av er säger

الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ

”Allâh är större, Allâh är större” och han sedan säger

أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلا الله

”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh” och han säger

أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلا الله

”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh” och han sedan säger

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ

”Jag vittnar att Muhammad är Allâhs sändebud” och han säger

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ

”Jag vittnar att Muhammad är Allâhs sändebud” och han sedan säger

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Kom till bönen” och han säger

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بالله

”Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh” och han sedan säger

حَيَّ عَلى الْفَلاَحِ

”Kom till framgången” och han säger

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بالله

”Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh” och han sedan säger

الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ

”Allâh är större, Allâh är större” och han säger

الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ

”Allâh är större, Allâh är större” och han sedan säger

لا إِله إِلا الله

”Det finns ingen sann gud utom Allâh” och han säger

لا إِله إِلا الله

”Det finns ingen sann gud utom Allâh” från hjärtat, träder han in i paradiset.”

57 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som säger när han hör böneutropet

اللَّهُمَّ ربَّ هَذه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ والصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الوسيلة والْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً محموداً الذي وَعَدْتَهُ

”Allâh, Herren av detta fullkomliga kall och denna upprättade bön! Skänk Muhammad Wasîlah, den upphöjda ställningen över alla andra skapelser och den höga nivån. Skänk honom den Berömvärda positionen som Du har lovat honom”

får min medling på Domedagen.”

58 – ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att två män sade:

”Allâhs sändebud! Böneutroparna är bättre än oss.” Då sade han: ”Säg det de säger. När du är klar skall du be och du kommer att bli bönhörd.”

59 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tillbedjan avvisas inte mellan böneutropet och Iqâmah.”

60 – Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Två saker avvisas inte – eller avvisas knappast: tillbedjan i samband med böneutropet och under svårigheter när folk slaktar varandra.”