12. Bönens nionde villkor

Shaykh-ul-Islâm och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Det nionde villkoret är avsikten. Dess plats är i hjärtat. Det är en innovation att uttala den. Beviset för den är hadîthen:

”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”1

FÖRKLARING

All dyrkan måste föregås av en avsikt; bön, fasta, välgörenhet och allting annat. All dyrkan kräver en avsikt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”

Avsiktens plats är i hjärtat. Avsiktens plats för bönen, fastan och all annan dyrkan ligger i hjärtat. Det enda undantaget är vallfärden. I samband med vallfärden uttalas den högt då vallfärdaren uttalar ritualen som han har valt. Så gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). För all annan dyrkan ligger avsikten i hjärtat.

Det är en innovation att uttala den. Att uttala att man avser att be, fasta eller skänka välgörenhet är en innovation. Det enda undantaget är som sagt vallfärden eftersom det är föreskrivet att offentliggöra ens ihrâm och säga:

لبيك عمرة

”Jag besvarar Dig till ´umrah.”

لبيك حجا

”Jag besvarar Dig till vallfärden.”

لبيك عمرة و حجا

”Jag besvarar Dig till ´umrah och vallfärden.”

Han offentliggör sin avsikt i hjärtat. Det är Sunnah och som sagt specifikt för vallfärden och ´umrah.

1al-Bukhârî (1) och Muslim (1907).