12. Bönekall och den som hör det

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 47-51

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

51 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om människorna hade vetat vad som finns i bönekallet och den första raden och bara kunnat ta sig dit via lottning, skulle de dragit lott.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

52 – Han berättade också att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När det kallas till bön vänder sig Satan med flatulens om så att han inte kan höra bönekallet. När bönekallet är klart kommer han fram. När bönen utropas vänder han sig om. När utropet är över kommer han fram. Han går mellan personen och hans själ och säger till honom: ”Tänk på det! Tänk på det!” Han får honom att tänka på bortglömda saker så att han till sist glömmer hur mycket han har bett.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

53 – Abû Sa´îd berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Ingen djinn eller människa hör bönekallarens röst utan att de vittnar för honom på Domedagen.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

54 – Abû Sa´îd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När ni hör bönekallet skall ni säga det bönekallaren säger.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

55 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När ni hör bönekallaren skall ni säga det han säger. Hylla mig därefter. Den som hyllar mig en gång hyllas tio gånger av Allâh för det. Be sedan om Wasîlah för mig. Det är en nivå i paradiset som endast tillkommer en av Allâhs slavar och jag hoppas att jag är han. Den som ber om Wasîlah för mig får min medling.”

Rapporterad av Muslim.

56 – ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om bönekallaren säger:

الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ

”Allâh är större, Allâh är större.”

och någon av er säger:

الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ

”Allâh är större, Allâh är större.”

och han sedan säger:

أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلا الله

”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”

och han säger:

أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلا الله

”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”

och han sedan säger:

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله

”Jag vittnar att Muhammad är Allâhs sändebud.”

och han säger:

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله

”Jag vittnar att Muhammad är Allâhs sändebud.”

och han sedan säger:

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Kom till bönen.”

och han säger:

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بالله

”Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh.”

och han sedan säger:

حَيَّ عَلى الْفَلاَحِ

”Kom till framgången.”

och han säger:

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بالله

”Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh.”

och han sedan säger:

الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ

”Allâh är större, Allâh är större.”

och han säger:

الله أَكْبَرُ اللهُ أَكْبرُ

”Allâh är större, Allâh är större.”

och han sedan säger:

لا إِله إِلا الله

”Det finns ingen sann gud utom Allâh.”

och han säger:

لا إِله إِلا الله

”Det finns ingen sann gud utom Allâh.”

från hjärtat, träder han in i paradiset.”

Rapporterad av Muslim.

57 – Djâbir berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som säger när han hör ett böneutrop:

اللَّهُمَّ ربَّ هَذه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ والصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الوسيلة والْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً محموداً الذي وَعَدْتَهُ

”Allâh, Herren av detta fullkomliga kall och denna utropade bön! Ge Muhammad Wasîlah och dygden, och skänk honom den Berömvärda positionen som Du har lovat honom.”

får min medling på Domedagen.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

58 – ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att en man sade:

”Allâhs sändebud! Bönekallarna överträffar oss.” Då sade han: ”Säg vad de säger. När du är klar skall du be och du kommer att bli bönhörd.”

Rapporterad av Abû Dâwûd1.

59 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Åkallan avvisas inte mellan bönekall och utrop.”

Rapporterad av at-Tirmidhî.

60 – Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Två saker avvisas inte – eller avvisas knappast: åkallan i samband med böneutrop och i samband med krig när folk dödar varandra.”

Rapporterad av Abû Dâwûd2.

1Dess berättarkedja är god. Enligt Ibn Hibbân är den autentisk.

2Hadîthen är god och autentisk.