14. Bevis för att Allâh har Sina fötter på al-Kursî

14 – Shu´ayb bin Muhammad bin Ibrâhîm underrättade oss: Hâmid bin Muhammad berättade för oss: Abû Muslim berättade för oss: Abû ´Âsim berättade för oss, från Sufyân…ح Muhammad bin Muhammad al-Mahmûdî underrättade oss: al-Idrîsî berättade för oss: Abû Sa´îd berättade för oss: Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss, från Wakî´, från Sufyân, från ´Ammâr ad-Duhnî, från Muslim al-Butayn, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

al-Kursî är de två fötternas plats och ingen kan uppskatta tronen.”1

Formuleringen är Wakî´s. Detsamma rapporteras från Abû Mûsâ, Abû Hurayrah, ´Ikrimah och Abû Mâlik2.

1al-Hâkim sade:

”Autentisk utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.” (al-Mustadrak (2/282))

adh-Dhahabî sade:

”Dess återberättare är pålitliga.” (al-´Uluww, sid. 61)

al-Azharî sade:

”De lärde har enats om denna rapporterings autenticitet.” (Tahdhib-ul-Lughah (10/61))

2Se as-Suyûtîs ”ad-Durr al-Manthûr” (1/58) och (1/581).