12. Bevis för att Allâh är ovanför tronen

12 – Muhammad bin ´Abdillâh al-Hâkim (rahimahullâh) berättade för oss: Muhammad bin Muhammad al-Anmâtî berättade för oss: Ibrâhîm bin al-Husayn al-Kisâ’î berättade för oss: ´Abdullâh bin Yahyâ al-Madanî berättade för oss: Mâlik berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Allâh (´azza wa djall) hade bestämt skapelsen skrev Han en bok som är hos Honom ovanför Hans tron: Min nåd har övervunnit Min vrede.”1

1al-Bukhârî (3194) och Muslim (2751).