12. Bevis för Allâhs fot 12

12 – Dja´far bin Muhammad bin Ya´qûb as-Sandalî berättade för oss: al-Hasan bin Muhammad az-Za´farânî berättade för oss: Shabâbah berättade för oss: Warqâ’ berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Paradiset och Elden argumenterade. Elden sade: ”Jag har fått de högmodiga och tyranniska.” Paradiset sade: ”Hur kommer det sig att endast de svaga och låga människorna skall inträda i mig?” Då sade Allâh (´azza wa djall) till paradiset: ”Du är Min nåd och med dig benådar Jag den Jag vill bland Mina slavar.” Han sade till Elden: ”Du är Mitt straff och med dig straffar Jag den Jag vill bland Mina slavar. Ni skall båda fyllas.” Elden kommer inte att vara full förrän Han placerar Sin fot över den varvid den säger: ”Det räcker, det räcker.” Då kommer den att vara full och dra ihop sig.”

Så rapporterade Muslim bin al-Hadjdjâdj den, via Muhammad, från Nâfi´, från Shabâbah, från Warqâ’.