12. Allâhs änglar skyddar Shâm

83 – Imâm Ahmad, at-Tirmidhî och al-Hâkim rapporterade via Zayd bin Thâbit som sade:

”Vi var tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och satte ihop Qur’ânen. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Tûbâ till Shâm!” Vi sade: ”Varför det, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Därför att den Nåderikes änglar sträcker ut sina vingar över det.”

at-Tirmidhî sade:

”God, autentisk och främmande.”

al-Hâkim sade:

”Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

84 – Wâthilah bin al-Asqa´ (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Änglarna täcker er stad – det vill säga Damaskus – natten till fredagen. Morgonen därpå fördelar de sig till Damaskus portar med sina flaggor och fanor och … Därefter stiger de upp och ber Allâh för dem: ”Bota dem! Återge dem det förlorade!”