12 – al-Madkhalîs rubriker mot Qutb ger Bakr Abû Zayd rysningar

Shaykh Bakr Abû Zayd sade:

”2 – Jag började rysa när jag läste innehållsförteckningen i er bok och hur ni säger att Sayyid Qutb låter någon annan än Allâh föreskriva lagar. Det första jag gjorde var att jag hänvisade dit och såg att det rörde sig om ett enda citat på ett par rader ur hans bok ”al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah”. Jag insåg att hans ord inte alls stämmer in på den provokativa rubriken. Låt oss säga att hans ord verkligen består av oklara eller oinskränkta meningar. Hur kan man ta dem och låta dem utgöra otrogna fel och förbise allt som Sayyid (rahimahullâh) har byggt sitt liv på då han kallade till Allâhs enväldiga rätt till föreskrift och förkastade mänskliga lagar och konfronterade dem som styrde med dem? Allâh älskar rättvisa och opartiskhet inom allting. Jag kan endast föreställa mig dig – om Allâh (ta´âlâ) vill – återvända till rättvisan och opartiskheten.”

Titta på den här mannen som har ägnat en stor del av sitt liv åt att stödja Sunnah och avvisa innovationer och innovatörer och hur han nu ryser utav svartsjuka för Sayyid Qutb.

Han började dock inte rysa utav svartsjuka för Allâhs förnekade egenskaper.

Han började dock inte rysa utav svartsjuka för den vägledde kalifen ´Uthmân bin ´Affân efter att Sayyid Qutb hade förtalat honom orättvist och störtat hans kalifat.

Han började dock inte rysa utav ilska för Allâhs utvalde profet Mûsâ (´alayhis-salâtu was-salâm), som Han hade talat med, efter att Sayyid Qutb hade nedvärderat honom.

Han började dock inte rysa utav ilska för de följeslagare som han förtalade som az-Zubayr, Sa´d och ´Abdur-Rahmân bin ´Awf.

Han började dock inte rysa av Sayyid Qutbs förtal av Banû Umayyahs kalifat och Takfîr på det i förhållande till dom och ekonomi.

Han började dock inte rysa av hans Takfîr på flera generationer av samfundet.

Hur många katastrofer har inte Sayyid Qutb egentligen? Men ingen av dem har rört den här mannens känslor på grund av hans svartsjuka för Sayyid Qutb.