12. al-Halabî anklagar Rabî´ al-Madkhalî för förtal av de lärda

al-Halabî sade:

”Shaykh Rabî´ al-Madkhalîs motsägelse är inte begränsad vid hans kunskap och uppförande. Den berör även hans motstridiga uttalanden. Bara ett exempel på det är vad jag skrivit i min artikel benämnd ”Tu´ûnât-ush-Shaykh Rabî´ al-Madkhalî wa Kibâr A´wânihi bis-Salafiyyîn – ´Ulamâ’an wa Du´âtan”. Där skrev jag:

Shaykh Rabî´ al-Madkhalî nekar att han har förtalat vissa individer som han verkligen har förtalat på sina privata sittningar (vilket ni kommer att få höra i det här klippet). Det hände när han svarade på en fråga i samband med ”al-Mukhayyam ar-Rabî´î”. Där säger frågeställaren:

”Han säger att Shaykh Rabî´ förtalar såväl de gamla lärda som de nutida lärda. Han säger att Dr Rabî´ bin Hâdî säger att Ibn Bâz har huggit Salafiyyah hårt, vilket han citerade ur ”al-Fasl al-´Âdil”. Han säger också att han har förtalat Ibn Hadjar och an-Nawawî, gjort Tabdî´ på Shu´bah, anklagat Imâm Ahmad bin Hanbal för att ha förvrängt vissa av Allâhs egenskaper, sagt att Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb var en vilsen yngling, anklagat Ibn Khuzaymah för att ha förvrängt vissa av Allâhs egenskaper, sagt att Ibn ´Uthaymîn är orsaken bakom avguderiet i Nadjd, sagt att deras Salafiyyah är starkare än al-Albânîs Salafiyyah, att Shu´bah är en innovatör, att Sufyân ath-Thawrî kastade sig bland Râfidhah och att Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb hade en ungdoms entusiasm och impulsivitet. Allt detta tillskrivs dig och citeras ur ”al-Fasl al-´Âdil”.

Svar: Fri är Du från brister. Det är en väldig lögn. Här är mina böcker och kassettband. De består endast av försvar av Ahl-us-Sunnahs imamer däribland de omnämnda.”1

1 – Jag har inga motsägelser när det kommer till kunskapen eller uppförandet. Det hör till dina och din sekts drag.

2 – Jag har inte förtalat Salafiyyûn, jag har bara varnat för innovatörernas villfarelser. De har inga lärda. De har bara folk som kallar till prövningar och orsakar tumult bland Ahl-us-Sunnah.

3 – Ni ljuger. Jag har inte alls förtalat Ahl-us-Sunnahs gamla lärda eller nutida lärda. Jag uppmanar till dem och befaller människorna att respektera dem och följa dem.

4 – al-Halabî nöjer sig inte med sina egna lögner mot mig; han hämtar också Haddâdiyyahs lögner och förvrängningar och förkastade tolkningar av mina ord.

Mitt förhållande till de gamla och nutida lärda och försvar av dem och kall till deras metodik krossar al-Halabîs och Haddâdiyyahs lögner och påhitt.

1Sid. 1.