12. al-Albânîs samröre med Djuhaymân al-´Utaybî

Mannen rättfärdigade sin anklagelse mot honom för politisk läggning genom att knyta den så kallade al-Mahdîs rörelse till al-Albânî1. Tvivelsutan var den så kallade al-Mahdîs rörelse i början av 1400-talet orättfärdig och tyrannisk. Den gav sig på Den heliga moskén och dödade flera bedjande däri. Dess gärningsmän gjorde sig skyldiga till väldig vrånghet. De spillde helgat blod och dödade oskyldiga människor. De revolterade mot en muslimsk makthavare i Allâhs heliga moské. Således förtjänade de att ta konsekvenserna. Allâh överväldigade dem och de fick sin avlöning i detta liv. Vi tror dock att de får det än svårare hos Allâh på Domedagen. Det är också allvarligt att anklaga Shaykh al-Albânî för något av det syndiga som har inträffat utan klara bevis. Hos Allâh är synden emellertid än svårare.

Om någon säger att vissa av dem studerade under honom, så ansvarar inte läraren för sin students fel. Både Wâsil bin ´Atâ’ och ´Amr bin ´Ubayd övergav al-Hasan al-Basrîs lektioner. Bådadera grundade Mu´tazilahs dogm. Ingen av Salaf fördömde al-Hasan al-Basrî för deras handlingar. Ingen påstod att de var ett radarpar. Muslimen får inte vanhedras utan klara bevis, framför allt inte de lärda som har tjänat islam och muslimerna stort.

1Sid. 21