Ahmad an-Nadjmî svarar Ibn Djibrîn 11

Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Källa: Radd-ul-Djawâb, sid. 33-34

Du säger i ditt brev:

”Därför råder jag dig, Shaykh, att akta din tunga och penna från denna person som Allâh har gagnat med.”

Det är ett bra råd om det bara var korrekt använt. Det är en värdefull gåva till den som vill bevara sin religion. Men du råder mig att inte råda. Är det ett råd? Det är ett sätt att hålla tillbaka det goda och locka från Allâhs väg på.

Frukta Allâh, Shaykh ´Abdullâh, och återvänd till sanningen. Jag svär vid Allâh att jag inte alls tvivlar på det jag har gjort. Faktum är att jag anser det vara obligatoriskt för mig. Jag känner tillräckligt mycket om denne man och hans metodik för att jag skall vara berättigad till att råda andra och visa vilka fel metodiken består av. Jag gör det som ett råd till de lurade studenterna och för att uppfylla Allâhs rättighet i att försvara islam och Tawhîd såsom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde.

Vad anser du ha mer rätt till att försvaras? Tawhîd och sann lära, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära, eller Hasan al-Bannâs heder? Befallde inte Allâh (´azza wa djall) strid mot avgudadyrkarna och de otrogna för den sanna trosläran? Allâh (ta´âlâ) sade:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ

”Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Allâh.” 2:193

Förtryck har tolkats som avguderi. Har inte Allâh tillåtit att de otrognas liv tas och att deras kvinnor och barn förslavas och att deras egendomar tas som krigsbyte bara på grund av troslära?

Är ens heder förbjuden att vanhedras om man utför större avguderi och godkänner dem som gör det och innoverar innovationer och föreskriver obehöriga föreskrifter? Är den förbjuden att vanhedras om man skall visa sanningen till dem som har lurats av denne man och hans metodik?

Jag svär vid Allâh att det är obligatoriskt för mig, dig och alla andra studenter att stödja religionen före allting annat på jorden för att lyda Allâh, uppfylla Hans rättigheter, stödja Hans religion och bevara muslimernas troslära.