12. Abu Bakr as-Siddiqs ord om Allahs händer

11 – Det har bekräftats att ´Abdur-Rahmân bin Sâbit berättade att Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâh skapade skapelsen och den var i Hans grepp. Han sade till dem som var i Hans händer: ”Stig in i paradiset i fred!” Och Han sade till dem som var i Hans andra hand: ”Stig in i Elden!”

Rapporterad av al-Lâlakâ’î och Ibn Battah i deras respektive dogmatiska böcker via Fitr, från ´Abdur-Rahmân.