119. Profetens avkomma

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 92-93

Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avkomma är hans döttrar från Khadîdjah (radhiya Allâhu ´anhâ), närmare bestämt Fâtimahs (radhiya Allâhu ´anhâ) barn. Fâtimahs barn är ju sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) barnbarn och han är deras farfar. Fâtimahs barn och deras barn och deras senare avkommor tillhör sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) barn. De besitter en särskild rang och status förutsatt att de tror på honom och följer honom. Det räcker inte att bara vara sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) släkting. Därtill krävs tro på sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De som argumenterar med att de är släkt med sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att följa honom tillhör inte hans ätt ehuru de är hans släktingar. Alla anhöriga är inte sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ätt.

Härmed lider kommentarerna till Imâm och Shaykh Ibn Abî Zayds (rahimahullâh) dogmatiska inledning mot sitt slut. Lov ske Allâh, världarnas Herre. Må Allâh hylla och freda vår profet Muhammad, hans ätt, hans följeslagare och hans följeslagare. Slut på förklaringen.