119. Då snyter du näsan tre gånger efter sömn

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/104-105)

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er vaknar…”

Detta är allmänt och gäller både sömn på natten och på dagen. Men profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade därefter:

”… ska han snyta näsan tre gånger, ty Satan övernattar på hans näsa.”

Det bevisar att det handlar om nattsömnen. I vilket fall som helst, låter Allâh (ta´âlâ) Satan ta makt över människan; när hon sover övernattar Satan på hennes näsa med Allâhs (´azza wa djall) tillstånd. Till följd därav befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den som vaknar att snyta näsan tre gånger för att rensa näsan på Satans spår. Vi vet inte visheten bakom denna sataniska makt över oss, men det gör visserligen Allâh (´azza wa djall). Det enda vi vet är att Allâh inte låter Satan ta makt över människan utan någon vishet.

För övrigt är denna snytning utöver den som utförs under tvagningens gång. Denna snytning är specifik. Därför ska även den resenär som inte har tillräckligt med vatten till tvagning och behöver rena sig med jord, snyta näsan med vatten tre gånger bara för att Satan övernattar på hans näsa.