118. Hadîth ”När någon av er vaknar…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/103-104)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

42 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er vaknar, ska han snyta näsan tre gånger, ty Satan övernattar på hans näsa.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

FÖRKLARING

Denna hadîth hör till de dolda frågor som bara Allâh eller också Hans profeter och sändebud känner till. Allâh (ta´âlâ) sade:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ

Han känner det som är dolt, men Han låter ingen få insikt i Sina hemligheter utom det sändebud som Han är nöjd med.”2

I denna hadîth berättade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att Satan övernattar nattligen på den sovande människans näsa. Där övernattar Satan på insidan av näsan. Till följd därav befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den person som vaknar att dra in vatten i näsan och sedan snyta ut det, oavsett om det görs i samband med tvagning eller annars. Även den resenär som inte har tillräckligt med vatten till tvagning och behöver rena sig med jord, ska snyta näsan med vatten tre gånger bara för att göra sig av med spåren av Satans övernattning. Om inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade underrättat oss om detta, skulle vi aldrig vetat det. Det påminner om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

När någon av er sover knyter Satan tre knutar på hans nacke. Varje gång han knyter en knut säger han: ”Du har en lång natt framför dig; sov.” När han vaknar och nämner Allâh, går en knut upp. När han tvår sig, går en annan knut upp. När han ber, går en tredje knut upp. Följaktligen mornar han pigg och munter. Annars mornar har nedstämd och lat.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

När någon av er vaknar, ska han inte doppa sin hand i fatet förrän han tvättar den. Ty han vet inte var hans hand har tillbringat natten.”4

1al-Bukhârî (3121) och Muslim (238).

272:26-27

3al-Bukhârî (1142) och Muslim (776).

4Ahmad (2/241), al-Bukhârî (162), Muslim (278), Abû Dâwûd (105) och at-Tirmidhî (24).