118. Änglarnas uppgifter

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 128-129

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

97 – Vi betror änglarna, profeterna och de till sändebuden nedsända skrifterna. Vi vittnar att de var överensstämmande med den klara sanningen.

FÖRKLARING

Detta hör till trons pelare där den första pelaren utgörs av tron på Allâh och den andra på änglarna. Änglarna är en dold värld som bara Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har vetskap om. Allâh har skapat dem av ljuset och för att dyrka Honom och utföra Hans påbud i Hans skapelse. Han har anförtrott dem handlingar som de genomför i Hans skapelse. Vissa är anförtrodda Uppenbarelsen, andra regnet och växligheten och somliga avlivningen. Vissa ska blåsa i hornet på Domedagen, några antecknar människornas handlingar, andra ser efter bergen och åter andra har hand om fostren i mödrarnas magar. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varenda en av er får sin skapelse samlad i sin moders mage i fyrtio dygn. Därefter blir den till en blodgrodd lika länge. Därefter blir den till en köttklump lika länge. Därefter skickas en ängel till den som beordras att skriva ned fyra saker: dess uppehälle, livslängd, handling och om den ska vara olycklig eller lycklig.”1

De är alltså anförtrodda handlingar som de utför såsom Allâh har befallt dem:

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

”De talar inte förrän Han har talat, och de handlar på Hans befallning. Han vet allt vad de kan veta och allt som är dolt för dem, och de kan inte tala till förmån för någon annan än den som Han är nöjd med. Och de bävar inför Honom. Och om någon av dem sade: ”Jag är en gud sida vid sida med Honom”, skulle Vi straffa honom med helvetet; så lönar Vi dem som begår orätt. ”2

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

”De prisar Honom natt och dag utan att mattas.”3

De dyrkar Allâh oavbrutet och utför de väldiga uppgifter som Allâh anförtrott dem.

1al-Bukhârî (6549) och Muslim (2643).

221:27-29

321:20