117. Profetens ätt

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 91-92

Efter att författaren (rahimahullâh) hyllat och fredat sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hyllade och fredade han hans ätt. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ätt består av hans troende anhöriga som inte får erhålla allmosor: al-´Abbâs hus, ´Alîs hus, ´Aqîls hus och Dja´fars hus. De är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhöriga och ätt.

Även hans trosfränder tillhör hans ätt. Alla som följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och betror honom tillhör hans ätt till skillnad från hans anhöriga. Ätten är alltså uppdelad i anhöriga och trosfränder. Därtill kombinerar anhörigheten två dygder: anhörighet och tro. Hans följeslagare inkluderas till hans ätt sett till följeskap, men författaren nämnde dem för sig för att understryka deras rätt. De var trots allt Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som trodde på honom, bistod honom, stödde honom och kämpade med honom. De har en rätt mot detta samfund. Ingen uppnår följeslagarnas dygd, oavsett hur troende och gudfruktiga senare generationer är. I och med att de var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, är de samfundets bästa människor. Ingen medverkar med dem om det.