117. Mûsâs unika drag

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 127-128

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

”Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”1

Även om alla profeter besitter en hög status, har Allâh höjt vissa över andra:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

”Några av dessa sändebud har Vi gett företräde framför de andra. Bland dem finns den som Allâh talade till, och några har Han satt ännu högre.”2

Allâh (´azza wa djall) förser varje profet med ett särskilt drag. Han (tabârak wa ta´âlâ) särskilde Ibrâhîm och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) med förtrogenhet och Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med ett direkt tal utan medlande ängel. Mûsâ hörde Allâhs tal. Allâh (subhânah) både ropade på Mûsâ och förde ett lågmält samtal med honom. Allt det fick Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppleva. Denna dygd var han ensam om. Observera hur Allâh understryker:

تَكْلِيمًا

”… ett verkligt tal.”

Ingen ska kunna säga att talet var metaforiskt. När Allâh understryker talet med dess rot, bevisar det att Allâhs (´azza wa djall) tal var verkligt. Det bekräftar Allâhs (´azza wa djall) tal. Det bekräftar också Mûsâs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förträfflighet, ty han erhöll detta drag till skillnad från de andra profeterna. Men bara för att en profet besitter ett unikt drag, behöver det nödvändigtvis inte betyda att han är bättre än alla andra profeter; det betyder bara att han besitter ett utmärkande drag på just den punkten.

14:164

22:253