117. Huvudet ska bestrykas och inte tvättas

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/102-103)

Dessutom är det föraktfullt att tvätta huvudet istället för att bestryka det. Den som tvättar det i tron om att det är renligare, innoverar och är närmare synd än sundhet. Vissa lärde säger till och med att tvättning av huvud istället för bestrykning är ogiltig, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”1

Tvagningens tillvägagångssätt bevisar Allâhs (ta´âlâ) nåd och vishet. Titta bara på bestrykning av huvud till exempel. Huvudet ska bestrykas och inte tvättas. Om huvudet skulle tvättats, hade axlar, bröst och rygg också blivit blöta, framför allt om personen är långhårig. Det hade satt personen i svårigheter och besvärligheter, framför allt på vintern. Till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) nåd hör alltså att huvudet bestryks och inte tvättas.

1al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).