117. En dålig granne

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/143)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

117 – Sadaqah berättade för oss: Sulaymân – Ibn Hayyân – underrättade oss, från Ibn ´Adjlân, från Sa´îd, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade be:

اللَّهُمَّ إنِّي أّعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ في دارِ المُقامِ، فإنَّ جار الدنيا يَتَحَوَّلُ

”Allâh! Jag ber Dig skydda mig mot dåliga grannar under residens, ty jordiska grannar förflyttas.”1

FÖRKLARING

Hadîthen är ett bevis för den dålige grannens negativa påverkan och omfattande skada. Antingen är grannar goda eller också dåliga och onda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad om skydd mot dåliga grannar som misshandlar sina grannar verbalt, handgripligt eller på något annat vis. En dålig granne är så farlig att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad om skydd mot honom. Muslimer vill ha bra grannar som behandlar andra väl, härdar och inte besvärar andra. Dels belönas man för det, dels lever man i harmoni med sin granne.

Residensen i hadîthen åsyftar hemvist i stad, by, kvarter eller samhälle till skillnad från det nomadliv som förflyttas utifrån betesmarken och andra intressen; sådana människor förblir inte på en och samma plats. Om nomader till grannar beter sig dåligt, härdar man med dem en kort period varefter de ger sig iväg. Det är den residerande grannens ondska som fortskrider, förutom om Allâh vägleder honom så att han ersätter ondska mot godhet. I så fall belönas han, och ett harmoniskt grannskap blir till faktum.

1God.