116. Studenter ska klargöra Salafs metodik och varna för Khawâridjs

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 270-271

Kompilering och kommentarer: Shaykh Djamâl bin Furahyân al-Hârithî

Fråga 116: Vad råder ni studenterna?

Svar: Jag råder dem att vara välvilliga mot Allâh, Hans skrift, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), de muslimska ledarna och den muslimska allmänheten, något Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde dem. Också Allâh slöt ett sådant avtal med dem och sade:

وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ

NÄR ALLÂH slöt förbund med dem som fick ta emot uppenbarelsen tog Han löfte av dem: ”Dölj inte detta utan kungör det för människorna!”1

Studenter ska råda och klargöra metodiken som är baserad på Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse.

De ska också akta sig för Khawâridjs och Mu´tazilahs metoder som uppmanar till revolter mot muslimska ledare, skandaliserar dem, brukar våld och avskräcker folk2. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Underlätta och försvåra inte. Ge glada budskap och avskräck inte. Ni har skickats för att underlätta, inte för att försvåra.”3

Det är mitt råd till studenterna i allmänhet och kallarna i synnerhet.

13:187

2Samtidigt som de påstår att de gör så för att påbjuda det rätta och förbjuda det orätta. Utifrån samma argument mördades den renlärige kalifen ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh). Ty deras förståelse är svag och vetskap klen. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah har fastställt att sådana företeelser är ingalunda påbud av rätt eller förbud av orätt, snarare Khawâridjs metodik som vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde.

3al-Bukhârî (69) och Muslim (1733).