116. Ibrâhîms och Muhammads unika drag

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 126-127

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

96 – Vi anser att Allâh har tagit Ibrâhîm till Sin förtrogne vän och att Han talade med Mûsâ ett verkligt tal. Vi tror på det, bekräftar det och underkastar oss det.

FÖRKLARING

Till muslimernas dogm hör att sändebuden är de bästa skapelserna och att även sändebuden varierar sinsemellan. Exempelvis anser de att Allâh har tagit Ibrâhîm till Sin förtrogne vän:

وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً

”Ibrâhîm, som Allâh utvalde till Sin förtrogne.”1

Förtrogenhet (الخُلة) är den högsta sortens kärlek. Allâh (djalla wa ´alâ) älskar Sina troende och gudfruktiga slavar som gör goda handlingar, Han älskar Sina ångerfulla slavar och Han älskar Sina renande slavar, men bara två personer erhåller Hans förtrogenhet: Ibrâhîm och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag avsvär mig inför Allâh för att ha någon av er som en förtrogen vän. Allâh har tagit mig till en förtrogen vän liksom Han har tagit Ibrâhîm till en förtrogen vän.”2

14:125

2Muslim (532).