116. Fjärde tvagning av kroppsdel

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/102)

Därtill är det föraktfullt att två en kroppsdel fler än tre gånger. Vissa lärde säger till och med att handlingen är förbjuden, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvådde dem en gång, två gånger och tre gånger och sade:

”Den som gör mer än så har gjort dåligt ifrån sig, överskridit och handlat orättfärdigt.”1

1Ahmad (6684), an-Nasâ’î (140) och Ibn Mâdjah (422).