116. En rättfärdig granne

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

116 – Muhammad bin Kathîr berättade för oss: Sufyân underrättade oss, från Habîb bin Abî Thâbit: Khamîl berättade för mig, från Nâfi´ bin ´Abdil-Hârith, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Till muslimens lycka hör ett rymligt boende, en rättfärdig granne och ett skönt transportmedel.”1

FÖRKLARING

Hadîthen bevisar att den muslimske slaven som erhåller dessa tre saker i sitt liv har fått en fullbordad ynnest och upplever saker som bra. Hans granne skall vara rättfärdig, vara bra mot honom och låta bli att besvära honom. Hans boende skall vara rymligt så att han, hans gäster och hans anhöriga får plats i det. Hans transportmedel skall vara storslaget, oavsett vilket transportmedel det handlar om. Transportmedlen varierar ju beroende på tid och rum. Ju skönare och snabbare ett transportmedel är, desto lyckligare är muslimen. Så om muslimen upplever dessa tre saker, så hör de till hans lycka. De kommer även att hjälpa honom ta hand om hans jordiska och religiösa ärenden.

1Autentisk via andra.