115. Hadîth ”Profeten beströk sitt huvud en gång…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/101-102)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

38 – När ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) beskrev profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvagning, sade han:

”Han beströk sitt huvud en gång.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî och an-Nasâ’î med en autentisk berättarkedja. at-Tirmidhî sade:

”Det är det mest autentiska i ämnet.”

39 – ´Abdullâh bin Zayd bin ´Âsim (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beströk sitt huvud, fram och tillbaka.”2

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

40 – Bådadera har en formulering som säger:

”Han inledde från och med sitt hårfäste och fortsatte ned till nacken, därefter återvände han dithän han började.”

41 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Därefter beströk han sitt huvud. Han förde in sina två fingrar i hörselgångarna och beströk öronens utsidor med sina tummar.”3

Rapporterad av Abû Dâwûd och an-Nasâ’î. Autentiserad av Ibn Khuzaymah.

FÖRKLARING

Dessa hadîther klargör hur en tvagning går till. Tvagning är trots allt en dyrkan som människan belönas för.

Hadîtherna bevisar att det är bäst att två varje kroppsdel tre gånger; ansiktet, inklusive mun och näsa, ska tvås tre gånger, händerna till och med armbågarna tre gånger och fötterna tre gånger. Däremot ska bestrykningen av huvud och öron göras en enda gång.

Den bästa bestrykningen av huvud och öron är att bestryka från och med hårfästet ned till nacken och därefter tillbaka till samma utgångspunkt. Därtill för man in pekfingrarna i öronens hörselgångar och bestryker deras utsidor, som förövrigt ligger närmast huvudet, med tummarna. Detta är den bästa och rekommenderade sortens tvagning. Dock räcker det att två varje kroppsdel en enda gång, ty det är det som påbjuds i Qur’ânen.

1Abû Dâwûd (115), at-Tirmidhî (48) och an-Nasâ’î (92).

2Al-Bukhârî (189) och Muslim (235).

3Abû Dâwûd (135), an-Nasâ’î (98) och Ibn Khuzaymah (155).