115. Debatter och innovationer ska utelämnas

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 89-90

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Religiösa dispyter och debatter ska utelämnas. Innovatörernas innovationer ska också utelämnas.

FÖRKLARING

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament hör att dispyter och debatter utelämnas. Målet är sanningen. Att debattera, kasta bort tid och lägga ned onödig energi på fruktlösa debatter och stöd till olika teorier är skadligt och inte nyttigt. Religionen är tom på dispyter och debatter. Religionen är Qur’ânen och Sunnah, inte oenighet, dispyter och debatter. Inget annat än Qur’ânen och Sunnah kan kväva sådant och ingen annan än de lärde gagnas av Qur’ânen och Sunnah. Därför ska det refereras till dem.

Alla åsikter, handlingar och dogmer som innovatörer innoverar efter Salaf och avviker från Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik måste utelämnas. Den som gör fel och återvänder till riktigheten ska inte belackas; det tvärtom bevisar hans dygd. Återkomst till sanningen är helt säkert en dygd.