115. al-´Ayyâshîs tredje förvrängning av al-Mâ’idah

al-´Ayyâshî sade när han förklarade Allâhs (ta´âlâ) ord om boten för nedlagt byte:

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

”… vilket skall fastställas av två rättsinniga män ibland er.”1

”Zarârah sade: ”Jag frågade Abû Dja´far om Allâhs ord:

يَحْكُمُ بِهِ ذَاعَدْلٍ مِّنكُمْ

”… vilket skall fastställas av en rättsinnig man ibland er.”

varpå han sade: ”Den rättsinnige mannen är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och imamen efter honom.”

Därefter sade han:

”Det är ett av skribenternas fel.”

Muhammad bin Muslim rapporterade från Abû Dja´far som sade: ”Det vill säga en man och det är imamen.”

Zarârah sade: ”Jag hörde Abû Dja´far säga:

يَحْكُمُ بِهِ ذَاعَدْلٍ مِّنكُمْ

”… vilket skall fastställas av en rättsinnig man ibland er.”

”Det är Allâhs sändebud och imamen efteråt. Det räcker dock att imamen dömer.”2

Granskaren refererade till ”al-Bihâr” och ”al-Burhân”.

Hans ord består av följande:

1 – Förvrängning av Allâhs skrift när han ljuger och säger ”en rättsinnig man” istället för ”två rättsinniga män”. Han beljuger Allâhs ord:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

”Det är Vi som har uppenbarat denna Qur’ân steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!”3

Dessutom beljuger han hela samfundets samstämmighet om att Allâh har tagit på Sig att bevara Qur’ânen mot ändring och skiftning.

2 – Han bryr sig inte om motsägelsen i de olika rapporteringarna. Ibland säger de att den rättsinnige är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och imamen och ibland säger de att den rättsinnige är bara imamen.

3 – Han annullerar de troende följeslagarnas hederlighet och alla andra troendes hederlighet fram till Domedagen. Det är alltså bara Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och imamen som kan döma kring det nedlagda bytet. Det enda beviset för det är Bâtiniyyahs lustar. Efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dömde följeslagarna, och framför alla Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhum), utmed den versen och dess generalisering. Också de lärda har fastställt denna dom som kan tillämpas av alla rättsinniga troende fram till Domedagen.

15:95

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/344).

315:9