114. Tvättning efter naturligt behov har ingenting med tvagning att göra

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/100)

Kuriosum:

1 – Tvättning efter naturligt behov har ingenting med tvagning att göra. Den tvättningen är relaterad till borttagning av orenhet; när en orenhet är borttagen, behövs ingen ny borttagning. Därför behövs ingen tvättning i samband med tvagning då den är irrelevant i förhållande till tvagningen.

2 – Följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) ödmjukhet. Den framgår i den renlärige kalifen ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) ödmjukhet då han kallade på vatten och tvådde sig framför människorna så att de kunde uppleva en praktisk tvagning.

3 – Praktisk undervisning påverkar bättre än muntlig undervisning. Beskådning av något medför två fördelar:

1 – Bättre insyn i det bevittnade.

2 – Det bevittnade fastnar bättre i ens minne såtillvida att det är oförglömligt.