114. Fint grannskap i islam

114 – I en annan rapportering berättade Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Abû Dharr! När du lagar köttspad skall du hälla i extra vatten och dela ut det bland dina grannar.”

FÖRKLARING

Denna rapportering är en kortfattad version i ämnet, nämligen fint grannskap. Även om uppmaningen är riktad till Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) berör den alla muslimer. Ty Allâh har låtit människor skriva ned, memorera och förkunna den utvalde profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Den närvarande får meddela den frånvarande, den lärde får meddela den olärde. Således förblir alla profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmaningar, instruktioner och domar bevarade bland muslimerna. En av dessa uppmaningar är att man behandlar grannarna väl och delar med sig mat till dem, speciellt i svåra tider. På så vis belönas du för ditt fina bemötande då du efterlever den utvalde profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord i hopp om att vinna Allâhs nöje och undkomma Hans straff – och Allâh vet bättre.