114. Allâh är uppe och Hans kunskap är överallt

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 126

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

94 – Han omfattar allting och Han är ovanför det.

FÖRKLARING

Hans (tabârak wa ta´âlâ) kunskap omfattar allting. Samtidigt som Han är ovanför skapelserna omfattar Hans kunskap allting:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء

”För Allâh är ingenting dolt vare sig på jorden eller i himlen.”1

Att Han omfattar allting betyder att Han vet allting. I övrigt befinner sig Allâh (´azza wa djall) uppe.

13:5