113. Hur förblir en muslim på Salafs väg?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 258-261

Kompilering och kommentarer: Shaykh Djamâl bin Furahyân al-Hârithî

Fråga 113: Vilka föreskrivna åtgärder ska tagas för att en muslim ska förbli praktiserande, vidhålla Salafs metodik och inte avvika från den och påverkas av avvikande och obehöriga metodiker?

Svar: För det första ska människan referera till de lärda och insiktsfulla1, lära sig av dem och rådfråga dem om sina funderingar så att han handlar utifrån deras åsikt.

För det andra ska människan ta det lugnt och inte förhasta sig. Hon ska inte ha bråttom med att döma folk. Först och främst måste hon vara säker på sin sak. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

”TROENDE! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte kommer till er med en upplysning, försök då försäkra er, så att ni inte utan att inse det tillfogar skada och sedan måste ångra vad ni gjort.”2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

”Troende! När ni går ut för Allâhs sak, säg inte till den som hälsar er med fredshälsningen, utan att ha förvissat er: ”Du är inte en av de troende” – i förhoppning om att göra en lättfången vinst. Ty många vinster väntar hos Allâh. En gång var ni själva sådär men Allâh visade er stor nåd. Förvissa er därför. Allâh är väl underrättad om vad ni gör.”3

Det vill säga, förvissa er om ryktet som når er. Om ryktet stämmer ska ni behandla det konstruktivt och varken våldsamt eller störigt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Underlätta och försvåra inte. Ge glada budskap och avskräck inte.”4

”Ni har bara sänts för att underlätta, inte för att försvåra.”5

”Vissa av er är frånstötande. Den som leder folk i bön ska fatta sig kort, ty bakom honom står svaga och upptagna.”6

Saker och ting ska skötas vist och lugnt. Det tillkommer inte vem som helst att ge sig in på oberättigat område.

För det tredje ska människan utöka sin kunskap genom att sitta med de lärde, lyssna till deras åsikter och läsa Salafs böcker och deras och de lärdes biografier för att veta hur de hanterade olika situationer, tillrättavisade människor, påbjöd rätt, förbjöd orätt och dömde olika lägen. Allt det står i deras biografier och memoarer:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ

”I berättelserna om dem ligger förvisso lärdomar för människor som har förstånd.”7

Muslimen utgör en del av detta samfund. Samfundet består av alla muslimer från och med begynnelsen fram till Apokalypsen. Muslimen ska referera till Salaf och deras liv och situationshanteringar och väg så att han kan anamma dem. Han ska inte bry sig om hastiga och ignoranta människor som hetsar folk utan kunskap och insyn. Numera kommer många avhandlingar, föreläsningar och artiklar från folk som är okunniga om föreskriften. De hetsar folk och befaller något vare sig Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde. Även om de vill väl, handlar allt om riktigheten. Sanningen är den som stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse. Alla människor, frånsett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), gör rätt och fel. Således ska riktigheten anammas och felet utelämnas.

1De lärda och insiktsfulla är de som tog sin kunskap från de stora lärde som kallar till Tawhîd och Salafs metodik. Kunskap tas inte från folk som har lärt sig av folk med destruktiva metodiker som bekrigar Salafs metodik. Inte heller tas kunskap från författare och tänkare. Därjämte ska kunskap inte heller anammas från små som ännu inte har djupt rotad kunskap och förståelse av Salafs metodik.

249:6

34:94

4al-Bukhârî (3274).

5al-Bukhârî (217).

6al-Bukhârî (672)

712:111