113. Extra köttspad till grannarna

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

113 – Bishr bin Muhammad berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss: Shu´bah underrättade oss, från Abû ´Imrân al-Djawnî, från ´Abdullâh bin as-Sâmit, från Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Min förtrogne vän (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde mig tre saker: Lyssna och lyd om han så är en stympad slav, gör extra köttspad och ge en rimlig mängd av det till grannarna och be i tid. Om du ser att imamen har bett så har du uppnått din bön. Annars är den frivillig.”1

FÖRKLARING

Hadîthen bevisar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade ge sina följeslagare visa och barmhärtiga råd. Råden kunde vara olikartade, beroende på människornas omständigheter. Ett av dem var detta dyrbara råd som påbjuder tre rättfärdiga handlingar som medför människans belöning i bägge liven.

Det första rådet är: Lyssna och lyd om han så är en stympad slav. Den muslimske makthavaren måste lyssnas till och lydas. Hans tillstånd spelar ingen roll. Han kan till och med vara en abessinsk slav, ändå måste han lydas inom allt som är tillåtet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lydnaden skall endast vara inom det som är korrekt.”2

Så länge makthavaren besitter ett allmänt eller ett särskilt maktinnehav så måste han bemötas på det viset. Det är inte tillåtet att revoltera mot honom. Människorna måste vara lojala mot makthavaren och respektera trohetslöftet. De är skyldiga att samarbeta med honom så att landet blir säkert och välmående. Alla revolter mot makthavare är onda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för dem å det hårdaste. Även om makthavaren har tillkortakommanden eller förtrycker sina medborgare så är det fortfarande förbjudet för allihopa att revoltera mot honom, bemöta honom dåligt, sprida hans fel eller opponera sig honom. Allt sådant går emot Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik som har klarlagts. Hans brister och orättvisor skall bemötas med tålamod för den allmänna välfärdens skull men också för att Allâh (´azza wa djall) och Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbjöd det:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

”Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.”3

Alltså är det obligatoriskt att lyda makthavarna och förbjudet att revoltera mot dem, trotsa dem och missbruka deras rätt.

Det andra rådet är: Gör extra köttspad och ge en rimlig mängd av det till grannarna. Grannar skall behandlas bra. De skall få rimliga gåvor och bemötas på ett fint vis i form av bjudningar på mat, dryck och andra nyttigheter. Sådant grannskap medför bekvämlighet, utförda ärenden och belöning.

Det tredje rådet är: Be bönerna i tid. Fredags- och samlingsbönerna skall hållas i moskéerna. Bönen är grunden till all fysisk dyrkelse, islams pelare och alla tre livens ljus. Därför har moskéer byggts. Den förmögne måste be i moskén och får varken be hemma, i affären eller på plantagen så länge han saknar en giltig ursäkt som sjukdom och resa. Skulle du komma till moskén, inse att du har missat bönen, uppleva skuldkänslor och sedermera be på egen hand, belönar Allâh dig för en samlingsbön. Men om du inte bryr dig och är likgiltig belönas du utefter din handling.

Dessa tre råd skall muslimen se till att slå vakt om och efterleva som angivet.

1Autentisk.

2al-Bukhârî (13/203), Muslim (6/15), Abû Dâwûd (2625), an-Nasâ’î (2/187), at-Tayâlisî (109) och Ahmad (1/94). Se ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (1/1/354).

34:59