112. Tronen och Fotpallen är skapade

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 124-125

Fotpallen befinner sig under Tronen. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Fotpallen är de två fötternas plats och Tronen kan bara uppskattas av Allâh.”1

Fotpallen är alltså en skapelse och inte Allâhs kunskap i kontrast till vad som tillskrivs Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ). Det sägs att han sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

Hans fotpall omsluter himlarna och jorden.”2

Det vill säga Hans kunskap.”

Det vill säga att Hans kunskap omsluter himlarna och jorden. Visserligen stämmer det, men versen åsyftar inte det, Fotpallen är skapad. Allâhs kunskap är en av Hans egenskaper och ingen skapelse. Det är alltså obligatoriskt att betro Tronen och Fotpallen som två verkliga skapelser. Tronen är inte, som Ashâ´irah och deras trosfränder säger, makt. När Allâh (ta´âlâ) säger:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”3

tolkar de det som att Allâh har tagit makten öven den. Det är villfarelse. Tronen är alltså en skapelse:

وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء

Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och Hans tron var över vattnet.”4

Under Tronen ligger Fotpallen. Under Fotpallen ligger himlarna och under himlarna ligger jorden. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När ni tillber Allâh så skall ni fråga Honom om Firdaws som är paradisets bästa och högsta nivå. Ovanför den är den Nåderikes tron. Därifrån rinner paradisets floder.”5

Firdaws är nämligen paradisets högsta nivå, och ovanför den finns den Nåderikes tron.

Tronen är skapad och bärs av änglar:

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

”… och änglarna från alla håll och över dem skall åtta bärare den Dagen bära din Herres tron.”6

Innan Domedagen bärs den av fyra änglar. På Domedagen fördubblas deras antal till åtta. Ingen kan föreställa sig dessa änglars skepnad, storlek eller styrka. Om Tronen i själva verket är makt, bär dessa änglar då på en makt?

1al-Hâkim sade:

”Autentisk utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.” (al-Mustadrak (2/282))

adh-Dhahabî sade:

”Dess återberättare är pålitliga.” (al-´Uluww, sid. 61)

al-Azharî sade:

”Den här rapporteringens autenticitet har de lärda enats om.” (Tahdhib-ul-Lughah (10/61))

22:255

320:5

411:7

5al-Bukhârî (2790) och (7423).

669:17