112. När du inte vet

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 113-114

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

94 – Allt vi finner oklart säger vi ”Allâh vet bättre” till.

FÖRKLARING

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör också att säga ”Allâh vet bättre” när de saknar kunskap ur Qur’ânen och Sunnah om en religiös sakfråga. När de inte vet något eller när de finner något oklart, anförtror de Allâh (tabârak wa ta´âlâ) den kunskapen. Den som inte har kunskap om en religiösa fråga ska säga ”Allâh vet bättre”, vända sig till de lärde och leta efter svaret i vetenskapliga böcker – Allâh vägleder den Han vill till den raka vägen.