112. Måste ha kunskap om Salafs metodik

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Salaf skall följas, deras rapporteringar skall efterlevas och det skall bes om förlåtelse för dem.

FÖRKLARING

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs grunder hör att Salaf följs. Salaf är följeslagarna, efterföljarna samt deras rättmätiga efterföljare som anammar deras metodik fram till Domedagen. Han (djalla wa ´alâ) sade:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och hjälparna, och de rättsinniga som följde i deras spår – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom: Han har i beredskap för dem lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Detta är den stora, den lysande segern.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”2

I en annan formulering står det:

Samlingen.”

Dessa är den Räddade gruppen.

En associering med Salaf och deras dogm kräver kunskap och studier om Salafs dogm och metodik. Det räcker inte att säga att man följer Salafs metodik utan att ha kunskap om den. Visserligen belönas han för sin avsikt och intention, men de räcker inte. Man måste veta vad sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare trodde på. Därför sade Allâh (djalla wa ´alâ):

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ

… och de rättsinniga som följde i deras spår…”

Det vill säga bemästrade. Det går inte att uppnå utan kunskap om deras metodik. Först då är associeringen med dem korrekt. Alltså räcker det inte att associeras med dem utan kunskap om deras metodik. Sålunda nämner de lärda sakfrågan i sina dogmatiska böcker. Den tillhör grunderna i den här boken, at-Tahâwîs ”al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah”, Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah” och så vidare. De lärda nämner den i sina dogmatiska böcker för att understryka dess vikt. Sakfrågan är alltså väldig och metodiken är rak. Samfundet kan inte korrigeras utan den. Imâm Mâlik sade:

Detta samfunds senare generation kan endast rättas till via det som rättade till dess tidigare generation.”

Det är fint att de senare generationerna älskar Salaf och associering med dem, men de måste även studera deras dogm och metodik så att de får insikt om den och efterlever den. Det finns människor som intalar muslimerna att saker och ting hör till Salafs metodik och praxis. Men Salafs metodik är klar, nedskriven och studerad varför det skall refereras till den. Den skall följas och implementeras så att samfundet kan korrigera sitt tillstånd.

19:100

2Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).