112. Hungrig granne

al-Bukhârî sade:

112 – Muhammad bin Kathîr berättade för oss: Sufyân underrättade oss, från ´Abdul-Malik bin Abî Bashîr, från ´Abdullâh bin al-Musâwir: Jag hörde Ibn ´Abbâs berätta för Ibn-uz-Zubayr: Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som är mätt medan hans granne hungrar är inte troende.”1

FÖRKLARING

Hadîthen bevisar att den som är mätt medan hans granne hungrar saknar fullkomlig tro. Det betyder att den fullkomligt troende ser efter sin behövande granne. Det går inte att han äter och dricker medan hans granne inte har något att äta. Brist på empati går inte ihop med de fullkomligt troendes karaktärer. Således dementerade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fullkomlig tro från en sådan person. Den fullkomligt troende ärar sin granne så gott han kan och framför allt i tid av behov och nöd som brist på mat och dryck.

1Autentisk.