112. Ett råd till våra bröder

Fråga 112: Vad har ni att säga om att högakta Sunnah och Ahl-us-Sunnah, studera den och efterleva den samt hata innovationer och innovatörer?

Svar: Jag råder mig och mina bröder att frukta Allâh (ta´âlâ)1, hålla fast vid Salafs metodik och undvika innovationer och innovatörer. Därtill skall de måna om att studera den korrekta dogmen och dess motsatser och ta kunskap från lärda som besitter pålitlig kunskap och dogm.

De skall även hålla sig borta från ondskans kallare som klär falskhet i sanning och döljer sanningen medvetet2 samt ignoranter som ovetande hävdar sanning3, ty de gör större skada än nytta4.

1Han (ta´âlâ) sade:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ

”Vi uppmanade dem som fick ta emot Skriften före er, liksom er, att frukta Allâh.” (4:131)

Detsamma befallde Han Sin profet och sade:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ

”PROFET! Frukta Allâh!” (33:1)

Också de troende befallde Han det och sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ

”TROENDE! Frukta Allâh och tro på Hans sändebud!” (57:28)

Alla människor fick den uppmaningen:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم

”MÄNNISKOR! Frukta er Herre som har skapat er.” (4:1)

2Vilket är typiskt för judarna. De känner sanningen och vet att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Allâhs sände profet. Det till trots beljuger de honom. De är:

المَغضُوبِ عَلَيهِمْ

”… de som har drabbats av vrede…”

3Vilket är typiskt för nasaréerna som dyrkade Allâh utav villfarelse, utan kunskap och insikt. De är:

الضَّالِّينَ

”… de som har gått vilse!” (1:7)

´Abdullâh bin al-Mubârak sade:

”Våra lärde som går vilse påminner om judarna och våra lekmän som går vilse påminner om nasaréerna.”

4´Umar bin ´Abdil-´Azîz (rahimahullâh) sade:

”Den som handlar utan kunskap gör större skada än nytta.” (Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih (54))