112. Bestrykning av huvud och öron

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/99)

”Sedan strök han sitt huvud.”

Detsamma gjorde han med sina öron, ty öronen tillhör huvudet1. Bestrykningen inleds från hårfästet ned till nacken och sedan samma väg tillbaka. Därefter bestryker man öronen genom att föra in pekfingrarna i hörselgångarna och bestryka utsidorna med tummarna.

1Ahmad (420), Abû Dâwûd (134), at-Tirmidhî (37) och Ibn Mâdjah (444).