111. Tronen och Fotpallen är sanna

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 123-124

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

92 – Tronen och Fotpallen är sanna.

FÖRKLARING

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har skapat himlarna, jorden, Fotpallen och Tronen. Alla är Allâhs (´azza wa djall) skapelser. Himlarna är ovanför jorden, ett hav befinner sig ovanför himlarna, ovanför himlarna är Fotpallen och ovanför Fotpallen finns Tronen. Tronen är alltså den högst belägna skapelsen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De sju himlarna i förhållande till Fotpallen är som sju silvermynt på en sköld. Fotpallen i förhållande till Tronen är som en kastad järnring i en ödemark.”1

Vad motsvarar sju silvermynt på en sköld? Knappt någonting. I anslutning till detta sade Allâh (ta´âlâ):

وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

Och av Hans kunskap kan de inte omfatta mer än Han tillåter. Hans fotpall omsluter himlarna och jorden.”2

Tronen är emellertid större än Fotpallen. Fotpallen i förhållande till Tronen är som en kastad järnring i en ödemark. Vad motsvarar en kastad ring i en ödemark? Ingenting. Bara Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har vetskap om dessa väldiga och rymliga skapelser. Tronen är alltså den högst belägna skapelsen, och Allâh (subhânah) är ovanför Sin tron och alla andra skapelser.

1Ibn Abî Shaybah i ”Kitâb-ul-´Arsh” (58), Ibn Hibbân (361), Abûsh-Shaykh (259) med flera. Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (109).

22:255