111. Muslimska ledare ska lydas

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 85-86

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Muslimska ledare bland makthavare och lärde ska lydas.

FÖRKLARING

Sakfrågan tillhör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs grunder. De lärde har behandlat den i sina böcker om Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Muslimska makthavare ska alltså bemötas med gehör och lydnad. Sådant uppförande medför fördelar och avvärjer nackdelar. Muslimerna måste enas om gudsfruktan och handling enligt Hans föreskrift. Han (ta´âlâ) sade:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”1

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ

”Följ inte dem som splittrades.”2

Alltså måste muslimer enas; de får inte splittras. De kan dock inte enas utan ledning och ledarskap. Samtidigt kräver ledarskap gehör och lydnad. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

”Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.”3

Han (subhânahu wa ta´âlâ) nämnde att tre ska åtlydas:

1 – Allâh (´azza wa djall).

2 – Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

3 – De som anförtrotts myndighet och ansvar, det vill säga ledare och lärde.

Gehör och lydnad gagnar allesammans. Saker och ting struktureras, samhället stärks och fienden blir respektfull. Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt detta. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag befaller er att frukta Allâh (´azza wa djall) och lyssna och lyda om så en abessinsk slav skulle ta makten över er. Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”4

Så befallde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sitt samfund. Samma sak befallde Allâh när Han sade:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

”Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts. Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen. Detta är bäst och en riktig och lycklig utgång.”6

Referens till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åsyftar Qur’ânen och Sunnah via de lärde. De lärde är myndighet på vetenskapliga plan, ledarna är myndighet på politiska plan. Muslimer behöver både vetenskap och politik. Det vetenskapliga tar de lärde hand om och det politiska tar muslimska ledare hand om. Utan dessa två sakfrågor kan muslimerna aldrig uppnå riktighet, oavsett tid och plats. Ingetdera kan bli verklighet om folk förtalar dem, nedvärderar dem, letar efter deras fel och skandaliserar dem offentligt. Sådant leder bara till revolt, olydnad och splittring. När makthavare gör fel ska de rådas hemligt och bakom stängda dörrar.

13:103

23:105

34:59

4Ahmad (4/287), Abû Dâwûd (4753), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (42). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Mishkâh” (131).

53:103

64:59