111. Från fingertopparna till och med armbågarna

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/99)

”… och sin högra hand till och med armbågen tre gånger. Därefter gjorde han samma sak med vänstern.”

Han började med högern innan vänstern. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte om att börja med högersidan innan vänstersidan inom allting. Här tvättade han höger hand till och med armbågen tre gånger. Armbågen måste tvättas liksom handflatorna och fingertopparna måste tvättas. Det är vanligt att människor som tvår sig under kranar inte tvättar handflatorna när de tvättar händerna; de tvättar bara underarmarna. Det är fel. Efter att du har tvättat ditt ansikte måste du tvätta dina händer; från fingertopparna till och med armbågarna. Efter det tvättade han vänstern likadant tre gånger.