111. al-Qummîs tredje förvrängning av al-Mâ’idah

al-Qummî sade:

”Beträffande Hans ord:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har behagats av att islam skall vara er religion.”1

så berättade min fader för mig, från Safwân bin Yahyâ, från al-´Alâ’, från Muhammad bin Muslim, från Abû Dja´far som sade: ”Ledarskapet var den sista plikten som Allâh uppenbarade. Ingen plikt uppenbarades därefter2. Sedan uppenbarade Han:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har behagats av att islam skall vara er religion.”

i Kirâ´-ul-Ghamîm. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste upp den i Djuhfah. Därefter uppenbarades inga fler plikter.”3

Den här versen består av Allâhs största gåva till det här samfundet och i synnerhet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som fick smaka på den, upplevde den och levde samtidigt som den. Fienden besegrades, islam rådde över alla andra religioner och religionen var fulländad sett till dogmer och föreskrifter som omfattar domarna relaterade till de båda liven.

Den uppenbarades i samband med Avskedsvallfärden cirka hundra dagar innan profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död. Mer än hundratusen följeslagare medverkade på den vallfärden. Versen tilltalar dem allesammans och är en gåva till dem allesammans.

De judiska teologerna förstod gåvan till Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och det här samfundet. En av dem sade till de troendes ledare ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh):

”Du troendes ledare! Om versen:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har behagats av att islam skall vara er religion.”

hade uppenbarats för oss skulle vi gjort den dagen till en högtidsdag.” Då sade ´Umar (radhiya Allâhu ´anh): ”Jag vet vilken dag den versen uppenbarades; den uppenbarades en fredag på ´Arafah-dagen.”4

Versen tilltalar nämligen följeslagarna och är en gåva från Allâh till dem. De trodde på Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och kände sötman av tron. Qur’ânen präglade dem. Deras dogm, dyrkan och kamp var överensstämmande med Qur’ânen. De offrade sina hjärtan och egendomar för den på olika sätt och vis. De praktiserade varje vers. Likadant förhöll de sig till Sunnah. Allâh har hyllat dem i flera verser. Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har hyllat dem – såväl individer som grupp – i hundra hadîther.

Allt det irriterar Râfidhah Bâtiniyyah. Bland annat sade Han (ta´âlâ):

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

”Muhammad är Allâhs sändebud. De som följer honom är oböjligt fasta gentemot de otrogna, men sinsemellan fulla av värme och vänskap. Du ser hur de böjer ryggen och faller ned inför Allâh i tillbedjan och söker Hans nåd och Hans välbehag; i sina ansikten bär de spåren av [de många] nedfallen under bönen. De liknas både i Tora och i Evangeliet vid frön som skjuter skott, varefter [Allâh] ger skotten kraft, så att de växer sig starka och reser sina raka stjälkar till glädje för såningsmännen, men för de otrogna är de en orsak till förargelse.”5

Dessa var Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som Râfidhah hyser det värsta agget och det vidrigaste hatet mot. Imâm Mâlik och andra argumenterade med den ovanstående versen när de gjorde Takfîr på dem eftersom ingen hatar och avskyr och gör Takfîr på Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som de. Ingen förtalar dem och anklagar dem för att ha förvrängt Qur’ânen som de. De förkastar följeslagarnas rapporteringar från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Således har de en annan religion. Deras religion är byggd på lögner och är religionen som har den största invändningen mot den sanna islam som Allâh uppenbarade för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och betroddes av följeslagarna och dem som följde dem rättmätigt.

15:3

2Allâh har inte alls uppenbarat något bevis för detta ledarskap. Det är bara Satan som har uppenbarat det för er så att ni kan förvränga Qur’ânen och göra Takfîr på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

3Tafsîr al-Qummî (1/162).

4al-Bukhârî (7268) och Ahmad (1728).

548:29