110. Slutet på “Sifatu Salât-in-Nabî”

Allt som har angivits kring profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön gäller såväl män som kvinnor. Det finns inget bevis för att kvinnan skall be annorlunda. Faktum är att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmänna ord:

”Be liksom ni har sett mig be.”

omfattar båda könen. Ibrâhîm an-Nakha´î sade:

”Kvinnan skall be liksom mannen.”1

Hadîthen om att kvinnan skall kura ihop sig under Sudjûd och inte göra som mannen har en saknad följeslagare i berättarkedjan och utgör inget bevis. Abû Dâwûd rapporterade den i ”al-Marâsîl”2 via Yazîd bin Abî Habîb. Den tas upp i ”adh-Dha´îfah”3.

Beträffande Imâm Ahmads rapportering om att Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) befallde sina kvinnor att sitta i bönen med benen i kors, så är dess berättarkedja inte autentisk. Däri finns ´Abdullâh bin ´Umar al-´Umarî som är svag4.

al-Bukhârî rapporterade i ”at-Târîkh as-Saghîr”5 med en autentisk berättarkedja att Umm-ud-Dardâ’ (som förövrigt var en lärd kvinna) satt i bönen som en man.

Härmed lider boken om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön från Takbîr till Taslîm mot sitt slut. Jag ber Allâh (ta´âlâ) att den har utförts uppriktigt för Hans sak och att den vägleder till Hans nådige och barmhärtige profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Fri är Du från brister och Du är lovprisad. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Du. Jag ber Dig om förlåtelse och ångrar mig inför Dig.

اللهم صل على محمد و على آل محمد و بارك على محمد و على آل محمد كما صليت و باركت على إبراهيم و آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

Allâh! Hylla Muhammad och Muhammads ätt och välsigna Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har hyllat och välsignat Ibrâhîm och Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris.

1Ibn Abî Shaybah (2/75/1) med autentisk berättarkedja.

287/117.

32652.

4Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 71, av hans son ´Abdullâh.

5Sid. 95