110. Människans ansvar

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 110-111

Det sägs att rättvisa handlar om att efterleva Allâhs rätt till fullo, i enlighet med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik, och skapelsernas rätt bäst man kan, medan tillförlit handlar om sådant som man anförtros av Allâhs (´azza wa djall) rättigheter och Hans slavars rättigheter. Alla religiösa skyldigheter är tillförlitlighet; alla tal och handlingar, dolda som uppenbara. Slavarnas rättigheter är också tillförlitlighet. Alla mänskliga rättigheter som en person anförtros måste efterlevas.

Allâh (´azza wa djall) har poängterat vikten av tillförlitlighet och befallt att den efterlevs till fullo:

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ

”Allâh befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott och att, när ni dömer mellan människor, döma rättvist.”1

Han underströk dess vikt när Han sade:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

”Vi erbjöd himlarna och jorden och bergen ansvaret, och de avböjde av ängslan för det; men människan – alltid beredd till synd och dårskap – tog det på sig.”2

Sådan är människans läggning. Enligt uttolkarna erbjöd Allâh (´azza wa djall) himlarna, jorden och bergen ansvaret, och ingjöt i dem ansvarets storlek och tyngd, varpå allesammans avböjde det utav fruktan för att inte kunna efterleva det och följaktligen falla i synd. Det bevisar det riktiga allvaret i att ta på sig det ansvaret; den som gör det får se till att efterleva det som sig bör.

14:58

233:72