110. Följeslagarna ska vara föremål för bön och hyllning

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 84-85

Inte heller är det tillåtet att sysselsätta sig med följeslagarnas konflikter. Utav respekt för dem ska ämnet förseglas till fullo. Följeslagarna besatt som sagt dygder och goda handlingar med vilka Allâh raderade deras felsteg. Om deras felsteg är autentiska vill säga. Det mesta som sägs om dem är förvisso lögn. Allâh (ta´âlâ) sade om dem:

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

”De som kommer efter dem ber: ”Herre, ge oss Din förlåtelse och förlåt våra bröder som gått före oss i tron, och låt inte ovilja mot de troende bli kvar i våra hjärtan! Herre! Du ömmar, full av barmhärtighet!”1

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs principer hör att de vare sig känner något agg mot eller förtalar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.”2

Tre saker gäller följeslagarna:

1 – De ska vara föremål för bön.

2 – De ska hyllas.

3 – Hjärtan ska inte hata dem och tungor ska inte förtala dem, tvärtemot vad som görs av folk som förbannar dem, förtalar dem och letar efter deras fel. På så sätt går de emot Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbud.

159:10

2al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah, sid. 12