110. De blev förvirrade

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 122-123

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

Ve dem som tvistar med Allâh (ta´âlâ) om ödet och vars hjärta ter sig sjukt gentemot det. Via sin inbillning har han försökt utforska det doldas gömda hemlighet och slutat som en syndig lögnare.

FÖRKLARING

Den som spekulerar i och sprider tvivel kring ödesrelaterade frågor är motståndare till Allâh. Tron är inte korrekt förrän Allâhs beslut och öde betros enligt de fyra punkterna och utifrån Qur’ânen och Sunnah. Frågor, problematik, tvivel och inbillingar ska inte få tillträde till denna fråga. Den som gör det tvistar med Allâh (´azza wa djall). De som spekulerade i ödet kom ingenvart. De blev bara förvirrade och förbryllade och de förstörde sin dogm. Ödesrelaterade frågor är något som bara Allâh (´azza wa djall) har tillgång till. Varken teorier, ideologier eller rationalism kan någonsin begripa det. Åta inte dig själv sådant som du inte klarar av. Hjärnan är begränsad, den klarar inte av att begripa allting. För inte in den i sådant som den inte klarar av. Allâhs beslut och öde är Hans hemlighet i Hans skapelse. Leta inte efter den. Du är inte ålagd att göra det. Du är bara ålagd att handla, lyda och underkasta dig. Den som spekulerar och forskar i ödet slutar som lögnare, nämligen syndig ljugare. Ty han gör något som han inte är påbjuden, och han spekularar i något som inte angår honom.